ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσ/νίκη 09/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 12

Προς: Τα μέλη μας
Κοιν.: – Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ
– Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
– Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών
– ΠΟΣΥΠ

Θέμα: Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής και Εισαγγελικής Αρχής για την μη ολοκλήρωση της αναγνώρισης ιδιωτικής προϋπηρεσίας των Διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ. 18/2018), ακολούθησε και ολοκληρώθηκε από τη διοίκηση η μεταβατική τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4492/2017.

Από τις τοποθετήσεις αυτές εξαιρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν είχαν το βαθμό Α΄ και συνεπώς δεν πληρούσαν την βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης.

Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας των παραλείψεων και της ολιγωρίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, αφού από το 2016 εκκρεμεί η αίτησή τους για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ69/2016), για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση της δυνατότητας αυτής, καθώς σε αυτούς αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και εξελίχθηκαν στον βαθμό Α΄, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί ήδη από το 1ο τρίμηνο του 2017 για όλους τους υπαλλήλους.

Οι Σύλλογοι των περιφερειακών υπαλλήλων και η ΠΟΣΥΠ είχαν προειδοποιήσει τόσο τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και την Πολιτική Ηγεσία, για την δυσμενή υπηρεσιακή επίπτωση που θα είχε η αναιτιολόγητη καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε δεκάδες συναδέλφους μας.

Είναι φανερό ότι οι αρμόδιοι διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου, φέρουν ευθύνες για τις παραλείψεις τους, τις οποίες θα αναζητήσουμε. Ευθύνη όμως, φέρει και η Πολιτική Ηγεσία, διότι ανέχεται αυτές τις πρακτικές τους.

Έτσι μαζί με τον Σύλλογο των Αθηνών, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε αφενός να αποζημιωθούν οι θιγόμενοι συνάδελφοι για την υπηρεσιακή και οικονομική βλάβη που υπέστησαν και αφετέρου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, ώστε να μην αποκλειστούν από τις επικείμενες τοποθετήσεις μετά από επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016.

Παρακαλούμε λοιπόν τους θιγόμενους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να μας αποστείλουν συμπληρωμένη στο email της Ένωσης (eypymt@gmail.com) την επισυναπτόμενη αίτηση, έως την επόμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, προκειμένου να οργανώσουμε και να συντονίσουμε τη νομική μας προσφυγή, της οποίας το ακριβές κόστος θα μπορεί να υπολογιστεί μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ενδιαφερόμενων.

Επίσης να ετοιμάσουν και την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση προς το δικηγόρο μας, προκειμένου να την αποστείλουν άμεσα μετά την ενημέρωση που θα ακολουθήσει με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 03 2018

Θεσσαλονίκη  23-02-2018
Αρ. πρωτ.:   07

          Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό   Συμβούλιο της Ένωσής μας,  σας καλεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο κτίριο της  ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά  51,  στο 4ο  όροφο,  στις 19 Μαρτίου 2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 2.  Διοικητικός απολογισμός έτους 2017
 3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ε.Ε. για τη διαχειριστική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018
 4. Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου Μαρτίου 2018 – Μαρτίου 2019
 5. Προγραμματισμός δράσης 2018
 6. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού, Οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018 και έκθεσης της Ε.Ε.
 7.   Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων – ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών
 8. Ομιλίες – προτάσεις- ψηφίσματα.
 9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης: α) νέου Δ.Σ., β) αντιπροσώπων στην ΠΟΣΥΠ γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) αντιπροσώπων σε Ν/Τ ΑΔΕΔΥ και ε) 3-μελών Τοπικών Επιτροπών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. και κατατίθενται
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο  έως τις 21/03/2018, στα Γραφεία του Συλλόγου μας που θα είναι ανοικτά στις 21/03/2018 κατά τις ώρες 10:00-14:.00 μμ., ή  στο email του Συλλόγου  eypymt@gmail.gr, έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι τις 14:00 μ.μ. .

Σας υπενθυμίζουμε ότι ταυτόχρονη υποψηφιότητα για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή δεν συμβιβάζεται και ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Για τα Ν/Τ της ΑΔΕΔΥ υποβάλλουν υποψηφιότητα οι συνάδελφοι που επιθυμούν για το τμήμα της Περιφερειακής τους Ενότητας και κατόπιν συνεννόησής τους με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ για το μέτρο εκλογής, αν δηλαδή οι υπηρετούντες συνάδελφοι του Νομού που θα ψηφίσουν επαρκούν για την εκλογή αντιπροσώπου.

Επίσης σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού μας (άρθρο 31), εκλέγεται  3-μελής Τοπική Επιτροπή σε κάθε περιφερειακή ενότητα με την προϋπόθεση ότι στο Νομό υπηρετούν τουλάχιστον 20 μέλη της Ένωσης και υπάρχουν τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, σε διάστημα από 8 ημέρες μέχρι ένα μήνα από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Συνάδελφοι,

σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε κάθε συνάδελφό μας που υπηρετεί σε σχολεία ή σε ΙΕΚ.

Επειδή σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας είναι δύσκολο να υπάρξει  η απαρτία στη πρώτη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στην  Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ, για την επίτευξη απαρτίας, σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας.  

Για το Δ..Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Καταγγελία για τις πρακτικές διοίκησης του ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

 

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51- 54622
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-503710Website: http://www.symtyp.gr
e-mail :eypymt@gmail.com
Θεσσαλονίκη  19-12-2017
Αρ. Πρωτ.: 64

     ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
                                                   κο  Παναγιώτη Ανανιάδη
                                       Κοιν.:  – Υπουργό Παιδείας
                                                   κο  Κ. Γαβρόγλου
                                                   –  Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ      
                                                   –  ΠΟΣΥΠ
                                                   –  Μέλη μας

Κε Περιφερειακέ,

Το Δ.Σ. της  Ένωσής μας καταγγέλλει το νέο επεισόδιο της αυταπόδεικτης πλέον εμπάθειάς σας προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας σας και της στοχοποίησής τους ακόμη και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Πραγματικά ξεπεράσατε ακόμη και τον εαυτό σας, όταν με αφορμή την ανακοίνωση στο site στις 05-12-2017  για την «Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικού Φοίτησης για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας», βρήκατε την ευκαιρία να υποβιβάσετε δημόσια τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στην οποία προΐστασθε, κομπάζοντας για ακόμη μία καινοτομία την οποία παρουσιάζετε ως προσωπική επιτυχία “παρά τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αντιδράσεις και κινδυνολογικές αντιρρήσεις που υπήρξαν”.

Ξεχάσατε να πείτε ότι τα όποια ερωτηματικά και τις εύλογες επιφυλάξεις που υπήρξαν από στελέχη της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, φαίνεται πως τα συμμερίζεται και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θεώρησε αναγκαίο να απευθυνθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα ιθαγένειας Υπουργείο Εσωτερικών, με το αρ. πρωτ. Φ12/209597/Δ2/30-11-2017 έγγραφό του, ρωτώντας  αν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία.

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι σπεύσατε να προχωρήσετε στην εφαρμογή, χωρίς να έχει απαντηθεί το ερώτημα, το οποίο, κατά τη δική σας λογική, υποκρύπτει «γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αντιδράσεις».

Προφανώς η διασφάλιση της νομιμότητας, ακόμη και στο πλαίσιο μιας ευαίσθητης διαδικασίας που οδηγεί στη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας, είναι για σας αμελητέα λεπτομέρεια.

Δεν διστάζετε να αφήσετε εκτεθειμένους τους συναδέλφους που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των αιτούντων, αφενός προκαταλαμβάνοντας τους ενδιαφερόμενους με μια δυσμενέστατη – εντελώς ψευδή – εικόνα σε βάρος των υπαλλήλων, και αφετέρου  αναλαμβάνοντας – ανέξοδα για σας – τη δέσμευση για έκδοση των πιστοποιητικών σε μία μόνο μέρα, όταν είναι γνωστό ότι αυτό δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις των υπαλλήλων, αλλά από την πληρότητα και την ορθότητα των καταχωρήσεων στο myschool.

Ξεχάσατε, όπως πάντα, να αναφέρετε ότι η καινοτομία αυτή, όπως και όλες οι άλλες, σχεδιάζονται και υλοποιούνται, καθ΄ ολοκληρία, από τους υπαλλήλους της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τους οποίους εγκαλείτε ως γραφειοκράτες!

Τέλος, διαστρεβλώνετε σκόπιμα την πραγματικότητα όσον αφορά τους χρόνους έκδοσης των πιστοποιητικών, τραβώντας από τα μαλλιά τις (υπαρκτές) καθυστερήσεις της πρώτης περιόδου, μιας και η «αναμονή άνω του ενός χρόνου» ακούγεται πιο εντυπωσιακή, και «λησμονώντας» με βολικό τρόπο ότι στην αρχική εφαρμογή του μέτρου υποβάλλονταν χιλιάδες αιτήσεις αλλοδαπών κάθε μήνα (έναντι λίγων δεκάδων σήμερα) και η έκδοση γινόταν χωρίς την καταλυτική βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος  myschοol.

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προσφιλούς σε εσάς τρόπου διοίκησης: η συνεχιζόμενη συστηματική αγνόηση των προϊσταμένων της υπηρεσίας διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και η παραβίαση των αρμοδιοτήτων τους σε κατ’ εξοχήν θέματα που υπάγονται στην ευθύνη τους (π.χ. στέγαση της υπηρεσίας), η πλήρης απουσία αντίδρασής σας σε περιπτώσεις κακόβουλων επιθέσεων τρίτων απέναντι στην υπηρεσία και σε μεμονωμένους υπαλλήλους της, κ.ο.κ.

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε για μια ακόμη φορά τον ιδιότυπο τρόπο διοίκησης που ασκείτε στην υπηρεσία σας, χωρίς ενσυνείδητες πολλές φορές πράξεις και αναφορές, αλλά με οδυνηρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους στην ΠΔΕ και στην ποιότητα των υπηρεσιών που αυτή παρέχει στους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε και πάλι να αλλάξετε ρότα, να ασκήσετε διοίκηση χωρίς εμπάθειες και ιδεοληψίες και  να αποκαταστήσετε το ομαλό κλίμα στην υπηρεσία σας, το οποίο κατά τακτά χρονικά διαστήματα το διαταράσσετε, ασκόπως.

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

  Γιά το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310-503710
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.com

Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 59

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ Μακεδονίας – Θράκης που προέκυψε μετά την παραίτηση από τη θέση του Γ. Γραμματέα και του μέλους του Δ.Σ. κου Ιωάννη Ιακωβίδη, ανασυγκροτήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος :                       Αντωνιάδης Σπύρος
Αντιπρόεδρος :                Παπαδάκης Νεκτάριος
Γεν. Γραμματέας :           Φωτιάδης Σάββας
Ταμίας :                             Μπατογιάννη Αθανασία
Μέλος :                             Κομψοπούλου Γεωργία
‘’                                           Στεφανόπουλος Παναγιώτης
‘’                                           Κάντιου Πασχαλιά

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Αντωνιάδης                         Σάββας Φωτιάδης

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51- 54622
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-474864
web site:
http://www.symtyp.gr
e-mail :eypymt@gmail.com                 ΠΡΟΣ   Τα μέλη μας

                                                    Θεσσαλονίκη 26/5/2017
                                                      Αρ.Πρωτ: 46
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας μετά την παραίτηση της Προέδρου  στις 22–05–2017, συνήλθε σε συνεδρίαση  στις 26-05-2017 και με μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αντωνιάδης Σπύρος
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Νεκτάριος
Γεν. Γραμματέας: Ιακωβίδης Γιάννης
Ταμίας: Μπατογιάννη Νάνσυ
Μέλη: Κομψοπούλου  Γεωργία
Στεφανόπουλος  ΠαναγιώτηςΦωτιάδης Σάββας
Στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Σ
          Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ.   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ                         EMAIL
  1 Αντωνιάδης Σπύρος Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής  Θεσ/νίκης 2310503716 6977461847 santonian@hotmail.com
 2 Παπαδάκης Νεκτάριος Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής  Θεσ/νίκης 2310954132 6948409318 papanekt@gmail.com
 3 Ιακωβίδης Γιάννης Δ/νση Δ.Ε. Ημαθίας 2331078921 6932454700 janiak2008@gmail.com
 4 Μπατογιάννη Νάνσυ Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής  Θεσ/νίκης 2310503798 6932351917 batogianni@gmail.com
 5 Κομψοπούλου  Γεωργία Περιφερειακή Δ  Ε. Κ Μακεδονίας 2310474864 6948227622 georgia.kompsopoulou@gmail.com
6 Στεφανόπουλος  Παναγιώτης Περιφερειακή Δ  Ε. Κ Μακεδονίας 2310474823 6944916111 panstefan@yahoo.com
7 Φωτιάδης  Σάββας Περιφερειακή Δ  Ε. Κ Μακεδονίας 2310474833 6977051012 savvas.fot@gmail.com

Συνάδελφοι,
Σε αυτή τη δύσκολή συγκυρία με όλα τα φλέγοντα ζητήματα ανοικτά, ο Σύλλογος θα προχωρήσει ενωμένος, ενιαίος, ακόμη ποιο δυνατός με γνώμονα πάντα το συμφέρον όλων των μελών του.

                                       Για το Δ.Σ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                             ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 17/5

       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 Π.Ο.Σ.Υ.Π.
               Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 email: posyp@minedu.gov.gr
                                  

Μαρούσι  10 Μαΐου  2017
       Προς:  Α/θμια Σωματεία – Μέλη  της  ΠΟΣΥΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με ομόφωνη απόφαση του  Δ.Σ.,  η Ομοσπονδία μας συμμετέχει στην Γενική 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ και των Κοινωνικών Φορέων, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και  καλεί τα μέλη της, με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων, σε μαζική συμμετοχή και σε συντονισμό του αγώνα με όλους τους εργαζόμενους.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η περίοδος που διανύουμε βρίσκει όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τα ευρύτερα φτωχομεσαία κοινωνικά στρώματα, μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υλοποιεί με απαράμιλλη προσήλωση και θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του ευρωπαϊκού και εγχώριου κεφαλαίου.
Oυσιαστικά το 4ο μνημόνιο  οδηγεί το λαό σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση, την οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο και τη χώρα μας σε ακόμα πιο ταπεινωτική υποτέλεια. Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση των δανειστών, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα έχει διάρκεια, λόγω της νέας μνημονιακής δέσμευσης, με την οποία  φορτώνουν τη χώρα, για συνέχιση των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και κατά συνέπεια των πολιτικών της λιτότητας, τουλάχιστον μέχρι το 2028.
Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις καλούμαστε όλοι και όλες να δώσουμε το «παρών» στη Γενική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017. Αυτή η απεργία έχει ήδη αποκτήσει παλλαϊκά-πανεργατικά χαρακτηριστικά με τη συμμετοχή των εργαζόμενων Δημόσιου κι Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και των νέων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων. Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας για να ξαναπιάσουμε το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων της προηγούμενης περιόδου ενάντια στα μέτρα που αποφάσισαν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η Τρόικα.
Διεκδικούμε:

 • Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο.
 • Την κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010 μέχρι σήμερα
 • Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και επαρκή χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία και σε όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
 • Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου.
 • Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και την επαναφορά στο Δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, των αεροδρομίων, των λιμανιών και όλων των υποδομών της χώρας.
 • Την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.
 • Διαγραφή του χρέους.

 

 • ΟΧΙ ΣΤΟ 4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ
 • ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μπορούμε να τους σταματήσουμε!
Όλοι και Όλες στη Γενική Απεργία, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017
και στο Απεργιακό Συλλαλητήριο στην Αθήνα Πλατεία Κλαυθμώνος 11:00 π.μ.
Όλοι και Όλες στα Συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν σε κάθε πόλη της χώρας
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΣΥΠ : Πλατεία Κοραή, Σταθμός Μετρό (Πανεπιστήμιο) 11:00 π.μ.

Απάντηση στο λίβελλο του Δ.Σ. του ΣΥΚΥΠ

Γεωργία Κομψοπούλου
Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών
Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ Μακεδονίας-Θράκης
Θεσσαλονίκη, 13-3-2017
Απάντηση στο λίβελλο του Δ.Σ. του ΣΥΚΥΠ

Σεξισμός, χυδαία υπονοούμενα, υβριστικοί χαρακτηρισμοί, ψέματα….

Αυτά είναι τα όπλα που διαθέτει το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. για να αποτρέψει το ενδεχόμενο του ενιαίου οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.? Και αυτό είναι το μείζον διακύβευμα στη λαίλαπα που ζούμε ως εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα?

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη». Αλλιώς δεν εξηγείται το περιεχόμενο και το ύφος της σημερινής ανακοίνωσης, το οποίο χαρακτηρίζει τους γράφοντες αλλά αδικεί κατάφωρα τους συναδέλφους της Κ.Υ. Είμαι σίγουρη ότι η ποιότητα και το ήθος τους δεν επιτρέπουν την ταύτισή τους με αυτόν τον βόρβορο.

Επειδή ούτε και η δική μου ιδιοσυγκρασία, οι αρχές μου και η διαδρομή μου μού επιτρέπουν να ακολουθήσω το Δ.Σ. της Κ.Υ. σε αυτήν την πρωτοφανή κατρακύλα, επισημαίνω συνοπτικά:

 1. Στην ομάδα εργασίας ΥΠΠΕΘ-ΕΚΔΔΑ για τον οργανισμό κλήθηκα να συμμετάσχω ως επιπλέον μέλος τον Δεκέμβριο, όταν η συζήτηση έφτασε στο κομμάτι των περιφερειακών υπηρεσιών. Η ιδιότητα με την οποία συμμετείχα είναι αυτή της Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης, που υπήρξε και μέλος της προηγούμενης επιτροπής για τον οργανισμό των περιφερειακών υπηρεσιών. Παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί αυτό στενοχωρεί τα μέλη του Δ.Σ.
 2. Ως μέλος της παραπάνω ομάδας εργασίας προφανώς και ξέρω τον αριθμό των θέσεων ευθύνης στο Υπουργείο, αφού αυτές αποτυπώθηκαν αναλυτικά στη μελέτη. Αναρωτιέμαι γιατί σας φέρνει σε αμηχανία η αναφορά σε αυτές.
 3. Το 2012, η Ένωσή μας, εξαιρετικά ολιγάριθμη τότε, απέκλεισε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να αποτρέψει τις απολύσεις των συναδέλφων ΙΔΑΧ. Εσείς?
 4. Το 2013 η Ένωσή μας και πάλι απέκλεισε και τις τρεις Περιφερειακές Διευθύνσεις της περιοχής ευθύνης μας για να αντισταθεί στην τότε αξιολόγηση. Εσείς?
 5. Το 2013, με τις διαθεσιμότητες του Ιουλίου, επίσης ήμασταν οι πρώτοι που στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό των εκπαιδευτικών, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις τους. Εσείς?
 6. Οι τόσο σοβαρές διαλείψεις στη μνήμη δεν δικαιολογούνται σε τόσο νέους ανθρώπους. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες δεν μπορούν να στελεχωθούν με προκήρυξη μετατάξεων από το υπόλοιπο δημόσιο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν οργανισμό?
 7. Και κάτι τελευταίο: φαντάζομαι να αντιληφθήκατε, έστω και εκ των υστέρων, τη γελοιότητα των επαναλαμβανόμενων αναφορών στον καταχθόνιο ρόλο μου για την εκλογή βουλευτή. Αν όχι, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο συνδικαλισμό, να μην ξέρουν ότι η ελληνική επικράτεια δεν είναι μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν υπηρετούν όλοι στην ίδια περιοχή και ότι 2.150 άνθρωποι διάσπαρτοι σε όλη τη χώρα δεν καθορίζουν απολύτως τίποτε. Κυρίως, όμως, αυτή η εμμονή απλώς αποκαλύπτει την προηγούμενη θητεία κάποιων σε ρόλους εκλογικών μηχανισμών Μαυρογιαλούρων, που δεν τους επιτρέπει να αντιληφθούν ότι σε κάποιες συλλογικότητες υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι που δεν υποτιμούν τα μέλη τους αντιμετωπίζοντάς τα ως κουκιά.

Η σημερινή ανακοίνωση-πυροτέχνημα ήταν βαθιά αποκαλυπτική, αλλά γεννά μόνο θλίψη για το σήμερα και ανησυχία για το μέλλον…..

Αφήνω μόνο του το Δ.Σ. του ΣΥΚΥΠ στον κατήφορό του. Οι συνάδελφοι είναι απόλυτα ικανοί να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Απάντηση σε καταγγελία

Γεωργία Κομψοπούλου
Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων
Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ
Μακεδονίας-Θράκης
Θεσσαλονίκη, 10-3-2017
 

Αναγκαίες διευκρινίσεις μετά τις καταγγελίες του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ως «απλή υπάλληλος περιφερειακής υπηρεσίας της βορείου Ελλάδος», χρειάστηκα τρεις γραπτές ανακοινώσεις συναδέλφων της Κ.Υ. για να αντιληφθώ όσα δεν είχα καταλάβει συμμετέχοντας στο Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ευτυχώς, ήρθε το μπαράζ καταγγελιών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να κρούσει των κώδωνα του κινδύνου στους ανυποψίαστους συναδέλφους που υπηρετούν στην Κ.Υ. Τα πράγματα είναι πλέον σαφή:

 1. Υπάρχει εσωτερικός εχθρός. Είναι οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών.
 2. Οι περιφερειακοί υπάλληλοι είναι
 • καταφερτζήδες: βάζουν στο τσεπάκι τους την πολιτική ηγεσία
 • αδίστακτοι: στερούν από τους υπαλλήλους της Κ.Υ. ευκαιρίες εξέλιξης, διότι ποιον να πρωτοβολέψεις σε 6 θέσεις Γενικών Διευθυντών, 31 θέσεις Διευθυντών και 127 θέσεις προϊσταμένων τμημάτων (που θα αυξηθούν περαιτέρω με την τροποποίηση του οργανισμού)
 • θρασύτατοι: εκπροσωπούνται σε ομάδα εργασίας για την σύνταξη του οργανισμού των υπηρεσιών στις οποίες δουλεύουν, διεκδικώντας να μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε αυτές τις υπηρεσίες (τσ, τσ, τσ….)
 • πανούργοι: καμουφλάρουν την Πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης ώστε να εμφανίζεται ινκόγκνιτο σε αυτήν την επιτροπή ως μια περαστική υπάλληλος
 • αμετροεπείς: δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Οι συνάδελφοι της Κ.Υ. εξ ορισμού ανήκουν στην ελίτ του ελληνικού δημοσίου αφού ασχολούνται αποκλειστικά με τον επιτελικό σχεδιασμό, ενώ οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών υπάρχουν για να διεκπεραιώνουν τις παρακατιανές (εκτελεστικές) λειτουργίες (αυτό δεν περιλαμβάνεται στις πρόσφατες καταγγελίες, αλλά έχει γραφτεί σε άλλη περίσταση. Βέβαια, ο Όργουελ το διατύπωσε πολύ πιο εύστοχα σε μυθιστόρημα πριν από 72 χρόνια: «όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα»).
 1. Απέναντι σε έναν τόσο επικίνδυνο εχθρό, οι μικρές δυνάμεις του Συλλόγου της Κ.Υ. δεν επαρκούν. Χρειάζονται επειγόντως ενισχύσεις από υπέρτερου μεγέθους και μεγάλης επιρροής συμμάχους. ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, Περιφερειακοί Διευθυντές και όποιος άλλος εκπαιδευτικός θέλει να προστρέξει, καλούνται να σχηματίσουν κοινό μέτωπο για να αποτραπούν τα χειρότερα: δημιουργία ενός οργανισμού του ΥΠΠΕΘ, στον οποίο θα έχουν θέση και οι περιφερειακές υπηρεσίες του (άκου αναίδεια!).
 2. Ο Σύλλογος της Κ.Υ. φημίζεται στο πανελλήνιο για την αγωνιστική του εγρήγορση. Όποιος/α, (όπως και η συντετριμμένη υπογράφουσα), δεν θυμάται τις δυναμικές του κινητοποιήσεις όταν συνάδελφοι ΙΔΑΧ κινδύνευσαν το 2012 με απόλυση, όταν το 2013 εφαρμοζόταν η αξιολόγηση με τις ποσοστώσεις και ολόκληρες κατηγορίες εργαζόμενων έβγαιναν σε διαθεσιμότητα, όταν οι μνημονιακές πολιτικές έπλητταν όχι μόνο τα εισοδήματά μας αλλά και βασικά δικαιώματά μας, απλώς έχει ασθενική μνήμη.
 3. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ δείχνει μια ανεξήγητη επιμονή να χρησιμοποιεί ως σύμβουλο για τα θέματα του οργανισμού το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (από πού κι ως πού;), το οποίο έχει γίνει –και αυτό- πιόνι στα χέρια των περιφερειακών υπαλλήλων.
 4. Όλα αυτά δημιουργούν μια τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση, που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα επιτρέψει στους συναδέλφους της Κ.Υ. να πάρουν μέρος στη διεξαγωγή των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων (προς Θεού, δεν πρόκειται για απεργία – άλλωστε, και να ήταν, ποιος διακινδυνεύει να το πει για τον κυνηγάει η μέση ελληνική οικογένεια…).

Όπως είναι φανερό, ύστερα από όλα τα παραπάνω και με την επισήμανση ότι αυτή η φασαρία σε καμιά περίπτωση δεν σχετίζεται με την περιχαράκωση των θέσεων ευθύνης (μόνον κακοπροαίρετος θα σκεφτόταν να αποδώσει τέτοιες ευτελείς προθέσεις), ένας δρόμος μένει για τους περιφερειακούς υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: της μεταμέλειας.

Σοβαρά τώρα:
2.150 υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών αξιώνουν να αποτελούν ένα «κανονικό» κομμάτι του ελληνικού δημοσίου και όχι μία συνεχή παρέκκλιση.
Διεκδικούν σύγχρονες, λειτουργικές υπηρεσίες, φιλικές προς τους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δομημένες με βάση τις αρχές της διοικητικής επιστήμης και της οργανωσιακής θεωρίας.
Επιδιώκουν την απρόσκοπτη υπηρεσιακή εξέλιξή τους και την αναγνώριση της ύπαρξης και του ρόλου τους στις υπηρεσίες.
Διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και τη θωράκιση απέναντι σε αυθαίρετες μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, από τις οποίες κινδυνεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους συναδέλφους της Κ.Υ., που επίσης πρέπει πάσει θυσία να διασφαλιστούν με το νέο οργανισμό. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν διδαχθεί από την εμπειρία ότι ο βαθμός διασφάλισης είναι απόλυτα συναρτημένος από κεντρικές πολιτικές επιλογές. Με άλλα λόγια, η πρόβλεψη στον οργανισμό δεν διασφαλίζει κανέναν υπάλληλο, είτε της Κεντρικής είτε των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στην περίπτωση επιλογών «σκληρής» κινητικότητας, όπως αυτές που πήγαν να εισαχθούν με την έννοια του υπαλλήλου του κράτους, έναντι των οποίων οφείλουμε να είμαστε σε ετοιμότητα.
Και μία γενική παρατήρηση. Η επένδυση στο φόβο, μπορεί βραχυπρόθεσμα να εξυπηρετεί μικροσκοπιμότητες, όμως έχει αποδειχθεί ιστορικά ολέθρια. Όταν, λοιπόν, με σκιαμαχίες, συνειδητά ανυπόστατες και σκόπιμα κινδυνολογικές προβλέψεις επιδιώκεται η συσπείρωση καλοπροαίρετων αγωνιούντων συναδέλφων, το μέλλον του κλάδου έχει υπονομευτεί εκ των προτέρων και, δυστυχώς για όλους, τη διάρρηξη της συνοχής θα την διαπιστώσουμε με οδυνηρό τρόπου στα πιο δύσκολα που θα έρθουν.

Γεωργία Κομψοπούλου