Monthly Archives: July 2012

Καταγγελία Δ/ντή Συντάξεων

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 226314

Web site: http://www.diypepth.gr

e-mails :eypymt@gmail.gr                             ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   23/07/2012

diypepth@diypepth.gr                         ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:   08

 

Προς:  Αναπληρωτή  Υπουργό      Οικονομικών

Κο  Χρήστο Σταϊκούρα

                                      Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Κο  Λέανδρο Ρακιντζή

 

Κοιν.:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,  ΤΜΗΜΑ Β΄ –

ΠΟΣΥΠ     –  ΑΔΕΔΥ   –  Μ.Μ.Ε.                                                    ΜΕΛΗΣ ΜΑΣ

Kε Υπουργέ

Κε  Γεν. Επιθεωρητά

 

Η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας και Θράκης επικοινωνεί μαζί σας για να σας ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ την αυθαιρεσία και τη παράβαση καθήκοντος της Γενικής  Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που σχετίζεται με τη μη εφαρμογή του Νόμου, που αφορά στην απονομή της σύνταξης για τους συναδέλφους μας που απολύθηκαν από την Υπηρεσία με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (άρθρο 33 παράγραφος 1, περιπτώσεις β΄ και γ΄) περί εφεδρείας και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρέλευση ενός μήνα από την δημοσίευση του Ν.4024/2011, δηλαδή στις 27/11/2011 απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία συνάδελφοι που παρέμεναν σε αυτήν με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3863/2010 (3ετής παράταση παραμονής)..

Για αυτούς, αλλά και για όσους μπήκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και θα απολύονται αυτοδικαίως ως τις 31/12/2013 με την συμπλήρωση  35 ετών δημόσιας υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας τους , θα πρέπει σύμφωνα με το Ν.4038/2012, άρθρο 1 παρ. 15, ο κανονισμός της σύνταξης και η εντολή πληρωμής να εκδίδεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυση και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης.

Έτσι συνάδελφοι μας διοικητικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως στις 27/11/2011 και υπέβαλαν τα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση τον Δεκέμβριο του 2011, διαμαρτυρήθηκαν προς τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντάξεων κο Ντούσκα Χρήστο, διότι αν και έχουν παρέλθει όχι τέσσερις αλλά οκτώ μήνες ούτε πληρώθηκαν ούτε καν  έχει βγει  η πράξη κανονισμού της σύνταξης τους.

Με μεγάλη μας έκπληξη ακούσαμε αρχικά τον ισχυρισμό ότι ο Νόμος δεν εφαρμόζεται διότι δεν επαρκεί το προσωπικό (για τη διεκπεραίωση περίπου 200 συντάξεων στις 15000 που εκδίδουν). Με ακόμη όμως μεγαλύτερή μας έκπληξη ακούσαμε στη συνέχεια, όταν ο Πρόεδρος της Ένωσής μας διαμαρτυρήθηκε προσωπικά στον κ. Ντούσκα, ότι δεν εφαρμόζεται ο Νόμος διότι το συγκεκριμένο στέλεχος της διοίκησης δεν θεωρεί ηθική την κατά προτεραιότητα απονομή της σύνταξης σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων.

 

Ερωτάμε λοιπόν:

 

1)      Η εφαρμογή των Νόμων είναι στην διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων;

2)      Έχει εξουσιοδοτηθεί ο κος Ντούσκας να κάνει έλεγχο της ηθικότητας των Νόμων;

3)      Η διοίκηση ασκείται βάσει των πεποιθήσεων και των απόψεων των λειτουργών της;

4)      Η μη εφαρμογή του Νόμου έχει συνέπειες για τους διοικούντες; (γιατί για τους πολίτες έχει και μάλιστα αρνητικές)

5)      Γνωρίζει η Πολιτική Ηγεσία τα ανωτέρω και τα αποδέχεται;

6)      Αν όχι τι μέτρα προτίθεται να λάβει;

 

 

Για το Διοικητικό   Συμβούλιο

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                          ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαμαρτυρία ΤΠΔΥ

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Tηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 226314

Web site: http://www.diypepth.gr
e-mails :eypymt@gmail.gr ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09/07/2012
diypepth@diypepth.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 05

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κο Βρούτση Ιωάννη

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κο Παναγιωτόπουλο Νίκο
Κοιν.: Τ.Π.Δ.Υ. – Π.Ο.Σ.Υ.Π – Α.Δ.Ε.Δ.Υ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β΄ –

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Kε Υπουργέ
Κε Υφυπουργέ

Η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας και Θράκης επικοινωνεί μαζί σας για να σας θέσει το θέμα της υποχρεωτικής υπαγωγής στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, από 01 – 07 – 2011, όλων των συναδέλφων μας που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μάλιστα ανεξαρτήτως του χρόνου πρόσληψης τους, όπως ορίζει ο Ν.3996/2011 άρθρο 47 παρ. 1.

Στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου 3996/2011 για την ανωτέρω διάταξη αναφέρεται ότι αυτό γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ώστε και αυτοί να λάβουν την εφάπαξ παροχή από το Τ.Π.Δ.Υ., όπως και οι συνάδελφοι τους μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου που εργάζονται στον ίδιο χώρο και ασφαλίζονται στο Ταμείο Πρόνοιας.
Αλλά για τι είδους ίση μεταχείριση μιλάμε όταν στο σύνολο των συνταξιοδοτικών απολαβών οι συνάδελφοι Ι.Δ.Α.Χ. υπολείπονται κατά πολύ αυτών των μονίμων υπαλλήλων, για να μην μιλήσουμε για την υπηρεσιακή και μισθολογική τους αντιμετώπιση από το Κράτος για σειρά ετών.
Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι μας Ι.Δ.Α.Χ. δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, του Ν.3198/1955, που είναι ανάλογη του χρόνου υπηρεσίας τους και η υπαγωγή τους στο Τομέα Πρόνοιας θα έπρεπε να ήταν μόνο προαιρετική για την εφάπαξ παροχή και όχι για αυτούς που ήδη βρίσκονται μέσα στο σύστημα ασφάλισης (παρά μόνο για τους νεοπροσλαμβανόμενους), ούτε για αυτούς που είναι κοντά στη συνταξιοδότησή τους.

Βέβαια στην ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρεται και η πραγματική αιτία της θέσπισης της ανωτέρω διάταξης, που είναι η οικονομική εξυγίανση του Τ.Π.Δ.Υ., αδιαφορώντας για του λόγους της σημερινής κατάστασης που είναι:
α. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού συνταξιοδοτήσεων δημοσίων υπαλλήλων.
β. Η μείωση των εσόδων του λόγω μείωσης του αριθμού των προσλήψεων και
γ. Οι παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως από το 1984 έως το 1995, με τις οποίες δόθηκε το δικαίωμα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης με ελάχιστες εισφορές σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων.
Αλλά και οι ευθύνες Διοικήσεων και Κυβερνήσεων που είναι το μοιραίο επακόλουθο της παντελούς ανικανότητας τους και της ληστρικής αφαίμαξης των αποθεματικών του Τ.Π.Δ.Υ από ένα κράτος αναξιόχρεο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα της ένταξης του στην διαδικασία του εθελοντικού κουρέματος των ομολόγων του Δημοσίου που κατείχε.

Έτσι φτάσαμε στην υποχρεωτική υπαγωγή των συναδέλφων Ι.Δ.Α.Χ., η οποία στο Υπουργείο Παιδείας έλαβε τραγελαφικό χαραχτήρα με τους μεταταχθέντες συναδέλφους από την Ολυμπιακή Αεροπορία (Ν.3717/2008), για τους οποίους το Υπουργείο σας (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με την εγκύκλιο του Φ.80020/οικ.21688/659/20-09-2011 έδινε το δικαίωμα στις υπηρεσίες μας να τους εξαιρέσουν, με τη διατύπωση ότι εξαιρούνται όσοι έχουν διατηρήσει το προηγούμενο της μετάταξης τους καθεστώς ασφάλισης και με την Φ.80000/27953/856/13-12-2011 έκανε ειδική μνεία σε αυτούς και τους εξαιρούσε με κατηγορηματικό τρόπο από την υποχρεωτική υπαγωγή τους.
Όπως ήταν φυσικό κάποιοι συνάδελφοι από τους οποίους είχε γίνει παρακράτηση μετά την ανωτέρω εγκύκλιο απευθύνθηκαν στο Ταμείο Πρόνοιας δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν ούτε την προαιρετική υπαγωγή τους και αξίωσαν την επιστροφή των κρατήσεων που τους είχαν γίνει από 01-07-2011.
Στις 16-03-2012 το Ταμείο Πρόνοιας απαντά στους αιτούντες ότι σύμφωνα με την απόφαση 07/22-02-2012 του Διοικητικού του Συμβουλίου και έπειτα από την γνωμοδότηση του Νομικού του Συμβούλου, καλώς υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ. και συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή η εξαίρεση τους.
Ταυτόχρονα διαβιβάζει απόσπασμα του πρακτικού του στο Υπουργείο σας (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και ζητά την ανάκληση των ανωτέρω εγκυκλίων και όλων μεταγενέστερων τους, που τυχόν εξαιρούσαν τους συναδέλφους μας από την υποχρεωτική υπαγωγή τους.
Έτσι το Υπουργείο σας, συμμορφούμενο προς τις υποδείξεις του Τ.Π.Δ.Υ., εκδίδει την Φ.80020/8482/278/12-04-2012 εγκύκλιο του, όπου αποσαφηνίζει μετά οκτώ (08) μήνες από την ψήφιση του Ν.3996/2011, ότι εξαιρούνται αυτοί που έχουν διατηρήσει το προηγούμενο της μετάταξης τους καθεστώς ασφάλισης, εφόσον στο προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς τους υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα τομέα ή κλάδου πρόνοιας για εφάπαξ παροχή.
Τέλος το Ταμείο Πρόνοιας με έγγραφό του στις Υπηρεσίες μας το Μάιο του 2012, ζητάει, προκειμένου να διεξάγει έλεγχο των εισφορών του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, να του αποστείλουμε από τον Ιούλιο 2011 έως και το Μάιο 2012 και για κάθε μήνα εφεξής αρχεία μισθοδοσίας με την παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (τακτικής και ειδ.εισφ.1%), πράγμα που οφείλει να κάνει από τα αρχεία που αποστέλλουν οι υπηρεσίες μας στην Ε.Α.Π. και το Γ.Λ.Κ.
Μήπως πρέπει κάποτε να ελέγξουμε και εμείς το Ταμείο Πρόνοιας για το που πήγαν όλες αυτές οι εισφορές μας και βρέθηκε το Ταμείο στη σημερινή δεινή του θέση;

Για όλα τα παραπάνω, που αποτελούν παιχνίδι στις πλάτες των συναδέλφων μας Ι.Δ.Α.Χ., που εξυπηρετούν ταμειακές και μόνο λογικές, που αποτελούν πολιτικές οι οποίες καταδικάστηκαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στις πρόσφατες εκλογές, που αποτελούν κατάντια για την χρηστή και σοβαρή διοίκηση και καταρρακώνουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το Κράτος και του διοικούμενου προς την Διοίκηση, σας ζητάμε να λάβετε θέση.

Επειδή στο αμέσως προσεχές διάστημα το Υπουργείο σας θα νομοθετήσει και σύμφωνα με τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, θα διορθώσει πολιτικές και αποφάσεις που καταδικάστηκαν στη συνείδηση του πολίτη, σας ζητάμε να ακυρώσετε την διάταξη για την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ταμείο Πρόνοιας των συναδέλφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ν.3996/2011 άρθρο 47, παρ. 1).
Σας ζητάμε να κάνετε προαιρετική την υπαγωγή τους και να λάβετε ειδική μέριμνα για τους συναδέλφους που είναι κοντά στην συνταξιοδότηση τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ