Monthly Archives: May 2013

Έγγραφο αίτημα της Ένωσης για τις υπερωρίες του διοικητικο​υ προσωπικού

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 226314
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.gr ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 24 – 05 – 2013
diypepth@diypepth.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17

Προς: ● ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
● ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Κο ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
● ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κα ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κοιν.: ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στη Μακεδονία & Θράκη
Κε Υπουργέ
Κε Γενικέ
Η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας & Θράκης επικοινωνεί μαζί σας για να αιτηθεί την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 20 ωρών το μήνα για κάθε διοικητικό υπάλληλό μας, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής του εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες, εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για τους μήνες Ιούνιο – Οκτώβριο 2013, για τους παρακάτω λόγους:
Α) Η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την κάλυψη πάγιων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι ελάχιστοι εναπομείναντες διοικητικοί υπάλληλοι της περιφέρειας. Ακόμη και χωρίς να λάβουμε υπόψη την εξαγγελία της πολιτικής ηγεσίας για ελαχιστοποίηση των αποσπάσεων την επόμενη σχολική χρονιά, είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, που για τις υπηρεσίες μας είναι εξαιρετικά αυξημένων απαιτήσεων (τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, συνταξιοδοτήσεις πλήρωση κενούμενων θέσεων στελεχών, καταγραφή κενών-πλεονασμάτων κλπ) και το πρώτο δίμηνο κάθε σχολικού έτους, που είναι κρίσιμο για την ομαλή έναρξη της λειτουργίας των σχολείων και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται κάθε χρόνο να ανταποκριθούν σε έναν δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας, σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης και σε βάρος των θερινών τους αδειών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε αφενός με την κατάργηση των Γραφείων Εκπ/σης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις αντίστοιχες Δ/νσεις Εκπ/σης και αφετέρου με την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο Υπουργείο μας στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.
Β) Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης είναι στοιχειώδης όρος για την ίση μεταχείριση που πρέπει να εφαρμόζεται από την Πολιτική Ηγεσία για όλες τις υπηρεσίες και για όλο το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου μας που χειρίζεται και διεκπεραιώνει ακριβώς τις ίδιες υποθέσεις και καλύπτει τις ίδιες ακριβώς διοικητικές ανάγκες.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ

Δελτίο Τύπου για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 226314
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.gr ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15-05-2013
diypepth@diypepth.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας στη Μακεδονία & Θράκη καταγγέλλει και καταδικάζει:

Α) τις αντιδημοκρατικές πρακτικές της Κυβέρνησης και τις συνταγματικές ακροβασίες της, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Β) την άσκηση προληπτικής κατασταλτικής εξουσίας και μάλιστα σύμφωνα με το Ν.Δ. 17/1974, δηλαδή ενός νομοθετήματος που αν και δεν έχει καταργηθεί, αντανακλά τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας και την ανάγκη ομαλής μετάβασης στη δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση, είναι προγενέστερο του ισχύοντος Συντάγματος το 1975, με το οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά με συνταγματικό κανόνα το δικαίωμα της απεργίας και θεσπίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής εργασίας

Γ) την καταχρηστική, διασταλτική ερμηνεία των έκτακτων κοινωνικών αναγκών που επιτρέπουν τη λήψη του μέτρου της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, που πόρρω απέχουν από αυτές που περιοριστικά αναφέρει ο νόμος .

Κατανοώντας την αγωνία των χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης, μέρος των οποίων είναι και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε και αυτά των υπηρεσιών και των εργαζομένων στη διοίκηση της εκπαίδευσης και έχοντας την πεποίθηση ότι κάθε πολιτική που περιθωριοποιεί τους εργαζόμενους στο όνομα του κοινωνικού συνόλου είναι πολιτική που ασκείται σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, καλούμε όλους σε υπεύθυνο, ειλικρινή και δημοκρατικό διάλογο για την προάσπιση και αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ