Monthly Archives: January 2014

Επιστολή στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310-226314
Web site: http://www.diypepth.gr
e-mails :eypymt@gmail.com
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30/01/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7
Προς: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κο Μητσοτάκη Κυριάκο

Κοιν.: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κο Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
Κο Κυριαζή Αθανάσιο

Σύλλογο Υπαλλήλων Περ/κών Υπ/σιών

ΠΟΣΥΠ – Μέλη μας
Κε Υπουργέ,
Η Ένωση Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στη Μακεδονία και Θράκη επικοινωνεί μαζί σας για να εκφράσει τις απόψεις της και τους προβληματισμούς της σχετικά με τη Νομοθετική σας πρωτοβουλία για την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, που αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα: στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «Σκοπός της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων μέσω του εργαλείου της ποσόστωσης είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης, όπως εφαρμόζεται σήμερα. Η βαθμολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων με βαθμούς 9 και 10 με άριστα το 10, όπως συμβαίνει σήμερα, αναιρεί τη σημασία και τη φιλοσοφία της αξιολόγησης και την καθιστά αδύναμη, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο μεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα».

Ως προς τους δικούς μας φορείς, λοιπόν, δηλαδή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας:

α) Δεν υπάρχει οργανόγραμμα των υπηρεσιών και καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων τους. Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί ένα τμήμα Διοικητικών Θεμάτων στο οποίο ανήκει το σύνολο των υπαλλήλων και των αρμοδιοτήτων.
β) Δεν υπάρχει ιεραρχική εξέλιξη των υπαλλήλων μας, διότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης οι Διευθυντικές θέσεις καταλαμβάνονται από εκπαιδευτικούς. Για τους διοικητικούς υπαλλήλους διατίθενται μόνο θέσεις ευθύνης επιπέδου τμήματος και μάλιστα μόνο μία (1) σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δηλαδή μόνο 116 θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
γ) Στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου μας (κεντρική και περιφερειακές) δεν έχει εφαρμοστεί ο Ν.3839/2010 για την επιλογή Προϊσταμένων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται εδώ και τρία χρόνια με τη διαδικασία της αναπλήρωσης.
δ) Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την εκπαίδευση τόσο των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων όσο και των παλαιοτέρων.
ε) Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας ήμασταν πριν την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου και εξακολουθούμε να είμαστε οι χειρότερα αμειβόμενοι υπάλληλοι όλου του Δημοσίου.

Όσον αφορά το προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σας πληροφορούμε, ότι:

α) Οι περίπου 2.500 χιλιάδες διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών εξυπηρετούμε το 1/3 της γραφειοκρατίας του Δημοσίου (180.000 χιλιάδες εκπαιδευτικοί), σε μισθοδοσία, πρόσθετες αμοιβές, υπηρεσιακές μεταβολές, άδειες, συνταξιοδοτήσεις, κ. ά., όπως είναι και η πρόσφατη οδηγία σας για τον επανέλεγχο όλων των πτυχίων των υπαλλήλων, αλλά και ένα τεράστιο όγκο εργασίας που προέρχεται από τις αμφιλεγόμενες αλλαγές στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας που ανεπιτυχώς επιχειρεί η παρούσα κυβέρνηση
β) Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν ως «κέντρα διερχομένων», καθώς κάθε χρόνο αποσπώνται σ’ αυτές 2.500 – 3.000 εκπαιδευτικοί για παροχή διοικητικού έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις ίδιες τις Υπηρεσίες όσο και για την ποιότητα του παρεχόμενου έργου τους.
γ) Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας είμαστε ενδεχομένως η μοναδική κατηγορία υπαλλήλων του Δημοσίου με μηδενικά ποσοστά αναφορών, ΕΔΕ ή πειθαρχικών διώξεων. Θεωρούμε το γεγονός αυτό απολύτως ενδεικτικό της υψηλής αίσθησης το υπηρεσιακού καθήκοντος που μας χαρακτηρίζει και της ποιότητας των ανθρώπων που υπηρετούν στη διοίκηση της εκπαίδευσης.

Κε Υπουργέ,

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, δίνουν καθημερινό αγώνα μέσα σε ένα αντίξοο υπαλληλικό και εργασιακό περιβάλλον για την αναβάθμιση της ποιότητας της Διοίκησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την Εκπαίδευση, την Παιδεία και την Κοινωνία.

Σε αυτό τον καθημερινό αγώνα που μεταφράζεται σε ατελείωτες ώρες εργασίας και υπερωριών για τις οποίες ποτέ δεν λάβαμε ούτε 1 ευρώ και για τις οποίες δεν υπάρχει ορατή υπαλληλική εξέλιξη ή μισθολογική πρόοδος, ως μοναδική ηθική ανταμοιβή είχαμε τις εκθέσεις αξιολόγησης που σπάνια για εμάς ήταν κάτω από 7, όχι γιατί το αξιώναμε με την αυτοαξιολόγησή μας, αλλά γιατί το επέβαλλε η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Κε Υπουργέ,

Χωρίς να έχετε πρώτα αξιολογήσει τις δομές των Υπηρεσιών μας, αξιολογείτε με τη Μέθοδο της Σύγκρισης και μάλιστα με τη Μέθοδο της Ομαδοποίησης κατά Κατηγορίες, τους υπαλλήλους τους.
Χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας τις σύγχρονες μεθόδους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας συνεχίζετε να δομείτε το Δημόσιο στη βάση αναχρονιστικών τακτικών διαχείρισης, με βασικό άξονα όχι την ολική ανάπτυξη του προσωπικού αλλά τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των λιγότερο αποτελεσματικών ατόμων.
Χωρίς να έχετε απαλλάξει την ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης από την κομματοκρατία και τη μετριοκρατία, με όλες τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στη Διοίκηση και την κοινωνία, αξιώνετε από τις κατώτερες βαθμίδες διοίκησης να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του φορέα τους και μάλιστα με τρόπο ανορθολογικό και αναποτελεσματικό.
Χωρίς να έχετε συζητήσει με τους εργαζόμενους, τους αιφνιδιάζετε με ένα Νομοθέτημα που θα εφαρμοστεί αναδρομικά, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της ψήφισης του Νόμου.
Χωρίς να έχετε προχωρήσει σε βαθιές τομές και ριζικές αλλαγές σε όλο το Δημόσιο τομέα για να αλλάξουν οι δομές και να αρθούν οι παθογένειες, ασχολείστε με ζητήματα δεύτερης γραμμής όπως η πιστή τήρηση του ωραρίου που το έχετε αναγάγει σε κυρίαρχο ζήτημα, κόβεται την άδεια Η/Υ για να εξοικονομήσετε εργατοώρες, αναστέλλετε τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ασχολείστε με τις υπεύθυνες δηλώσεις των αναρρωτικών αδειών, αντί να στοχεύετε στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων που οδηγούν σε βέλτιστη απόδοση, στην στοχευμένη αξιοποίησή τους για κάλυψη σημαντικών θέσεων στον φορέα τους, τον προγραμματισμό διαδοχής, τη μεταφορά γνώσης και την εδραίωση κοινών μεθοδολογιών ανάπτυξης που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.

Για όλα τα παραπάνω, σας ζητάμε να αναθεωρήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές σας και να αποσύρετε το νέο πλαίσιο αξιολόγησης, που, με τι συνθήκες που περιγράψαμε, ούτε προσχηματικά δεν λειτουργεί ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της διοίκησης αλλά αποβλέπει αποκλειστικά στη δημιουργία μιας «δεξαμενής» αναλώσιμων υπαλλήλων, έτοιμων ανά πάσα στιγμή για διαθεσιμότητα ή απόλυση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ