Monthly Archives: September 2014

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Web site: http://www.symtyp.gr Θεσσαλονίκη, 12/09/2014
e-mails: eypymt@gmail.com Αρ. πρωτ.: 11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΣΥΠΥΥΠ)
ΕΔΡΑ: Λ. Κηφισίας 16,
Αμπελόκηποι- Αθήνα 115-26
Web site: http://www.sypyp.gr
e-mail: sypyyp@gmail.com
τηλ- φαξ: 2105229538

Αθήνα, 12/09/2014
Aρ. πρωτ.: 22

ΠΡΟΣ: – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ
– Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝ.: Μέλη μας
ΘΕΜΑ: Έγκριση πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Κυρίες Διευθύντριες– Κύριοι Διευθυντές,
Έπειτα από προσπάθειες των Συλλόγων μας και της Ομοσπονδίας, εγκρίθηκε με την 143320/Δ13/10-09-2014 Υπουργική Απόφαση – για πρώτη φορά από την σύσταση των Υπηρεσιών μας-, για υπερωριακή απασχόληση, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας. Η πίστωση είναι 320.000,00 ευρώ για 1600 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει, είναι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανωτέρω Υ.Α. έως 31−12−2014 και έως 40 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης).
Η κατανομή τους ανά Δ/νση Εκπ/σης, έχει γίνει με βάση τους υπηρετούντες διοικητικούς υπαλλήλους και υπολογίσθηκε ο Μ.Ο. ( για κάθε 20 ώρες / 100,00 ευρώ – για κάθε 40 ώρες / 200,00 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ με 20 έτη υπηρεσίας. Για την πληρωμή των ανωτέρω υπερωριών θα γίνει μεταφορά των πιστώσεων, από τον ΚΑΕ 511 του Ειδ. Φορέα 19−110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2014.
Η υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την 2/41768/0022/20-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ) εγκύκλιο του ΓΛΚ, από 05/05/2014 καλύπτει και τους Προϊσταμένους Δ/νσεις και ορίζεται πλέον έως 120 ώρες σε κάθε εξάμηνο του έτους, συνεπώς οι 40 ώρες μπορούν να καλυφθούν σε χρονικό όριο εξαμήνου για ένα υπάλληλο, ή να δοθούν σε 2 υπαλλήλους από 20 ώρες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, το σημαντικό είναι να μην υπερβούμε το όριο της πίστωσης.
Π.Χ. στην Α/ΘΜΙΑ Σερρών έχει γίνει μεταφορά 2000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511, το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί για υπερωρίες 40 ωρών σε 10 υπαλλήλους ( 200,00 ευρώ *10=2000,00 ευρώ). Αν γίνουν υπερωρίες 20 ωρών τότε θα μπορούν να το πάρουν 20 υπάλληλοι ( 100,00 ευρώ * 20= 2000.00 ευρώ), κ.ο.κ..
Τέλος θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα, μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ (θα σας ενημερώσουμε μόλις δημοσιευθεί), από τους Δ/ντές Εκπαίδευσης απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης (αναρτητέα στο διαδίκτυο) όπως το σχετικό υπόδειγμα (θα το στείλουμε μαζί με το ΦΕΚ) και να υπάρξει επικοινωνία με την αρμόδια ΥΔΕ για τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής των ανωτέρω υπερωριών.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα μέλη των Δ.Σ. των σωματείων μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Μακεδονίας – Θράκης
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Σάββας Φωτιάδης
6977051012
Γεωργία Κομψοπούλου
6948227622

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γρηγόρης Καγκιούζης
6974431539
Νώντας Αθανασιάδης
6980466608

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 2014

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ             
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                        
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 474864                 

Website: http://www.symtyp.gr                                         ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   01-09-2014
 
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
           
Σας καλούμε, σε μαζική συμμετοχή στο  συλλαλητήριο που οργανώνουν η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΕΔΟΘ), το  Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2014, στις 18:00 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη.
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, την ημέρα των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., πρέπει να αποτελέσουν έναν ακόμη σταθμό στο συνεχιζόμενο αγώνα μας για την ανατροπή της πολιτικής της ανεργίας, των απολύσεων, της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, των αλλεπάλληλων μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων και νόμων που ξηλώνουν τα τελευταία ίχνη κοινωνικών, συλλογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Πρέπει να αποτελέσουν το μεγάλο «σταθμό» συνάντησης και κοινού αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, των ανέργων, των αγροτών, των συνταξιούχων, των νέων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται από την εφαρμοζόμενη, ακραία αντικοινωνική, νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Η Κυβέρνηση παράλληλα επιμένει στη συνέχιση των απολύσεων στο Δημόσιο, με 6.500 νέες απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014 και με νέες απολύσεις τα επόμενα χρόνια μέσω του συστήματος της «αξιολόγησης», του «επανελέγχου», με διαφορετικά κριτήρια, της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με την κατάργηση και την ιδιωτικοποίηση – ιδιαίτερα κοινωνικών – υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζόμενων σε αυτήν. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρoυς.
Όλοι και όλες κατανοούμε την ανάγκη οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη να είναι ξεχωριστής δυναμικής και μαζικότητας, ανάλογης της επίθεσης που δεχόμαστε, να είναι ένας ενδιάμεσος «σταθμός», αλλά ταυτόχρονα και νέα αφετηρία για αγώνα με νέα ορμή, νέα ενότητα και νέα δυναμική, για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.

 

Συνάδελφοι,

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
        ΣΑΒΒΑΣ   ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ