Monthly Archives: March 2015

Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310 – 474863
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.gr Θεσσαλονίκη 30 –03- 2015
Αρ. πρωτ.: 09
Προς: Τα μέλη της Ένωσης μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, σας καλεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση στο κτίριο της ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51, στο 4ο όροφο στις 20 Απριλίου 2015 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός απολογισμός έτους 2014.
3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ε.Ε. οικονομικού έτους 2014.
4. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015.
5. Προγραμματισμός δράσης 2015.
6. Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της
Ε.Ε. οικονομικού έτους 2014.
7. Ομιλίες – προτάσεις- ψηφίσματα.
Συνάδελφοι,
σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε κάθε συνάδελφό μας που υπηρετεί σε σχολεία.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού μας είναι δύσκολο να υπάρξει η απαρτία στη πρώτη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, για την επίτευξη απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού μας.

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                   
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                              
ΤηλέφωνοΦαξ: 2310-474864                                    
Web site: http://www.symtyp.gr
 emails: eypymt@gmail.com
                                                                                    Θεσσαλονίκη,  30-03-2015 

 Αρ. πρωτ.: 08
                                                           
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στη Μακεδονία και Θράκη στις 04–04–2014, συνήλθε σήμερα σε συνεδρίαση, στην οποία υπέβαλε την παραίτηση του ο Πρόεδρος συνάδελφος Σάββας Φωτιάδης και με μυστική ψηφοφορία ανασυγκροτήθηκε, ως εξής:

Πρόεδρος: Κομψοπούλου  Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Ιακωβίδης Ιωάννης
Γ. Γραμματέας: Στεφανόπουλος  Παναγιώτης
Ταμίας: Κάντιου Πασχαλιά (Λίνα)
Μέλη: Αντωνιάδης Σπύρος
Παπαδάκης Νεκτάριος
Φωτιάδης  Σάββας

 

Σας γνωστοποιούμε  τα  τηλέφωνα  των μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΙΝΗΤΟ

1

Κομψοπούλου Γεωργία
georgia.kompsopoulou@gmail.com
Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας 2310474864 6948227622

2

Ιακωβίδης Γιάννης
janiak2008@gmail.com
Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας 2331026406 6932454700

3

Στεφανόπουλος  Παναγιώτης
panstefan@yahoo.com
Δ/νση Δ.Ε.  Κοζάνης 2461351252 6944916111

4

Κάντιου Λίνα
linakantiou@yahoo.com
Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας 2310474830 6976993431

5

Αντωνιάδης Σπύρος
santonian@hotmail.com
Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής  Θεσ/νίκης 2310503710 6977461847

6

Παπαδάκης Νεκτάριος
papanekt@gmail.com
Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής  Θεσ/νίκης 2310954132 6948409318

7

Φωτιάδης Σάββας
Savvas.fot@gmail.com
Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας 2310474833 6977051012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Θεσσαλονίκη 30/03/2015

Αγαπητοί συνάδερφοι,

έχουν περάσει περίπου οκτώ χρόνια από τότε που μαζί ξεκινήσαμε το ωραίο ταξίδι μας στα κοινά και στην συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου μας.
Με εσάς δημιουργήσαμε την πρώτη συνδικαλιστική μας πρόταση που πολύ γρήγορα έγινε πλειοψηφούσα στο χώρο μας και αναλάβαμε την ευθύνη του.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, εργαζόμενοι όλοι μαζί με ενθουσιασμό, φαντασία, αφοσίωση, συναδελφικότητα, πίστη και οραματισμό, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μια Ένωση με χαρακτηριστικά σύγχρονου και αποτελεσματικού Συνδικάτου.
Η πρόοδος αυτή, φαινόταν στην ποιότητα των δράσεων που αναπτύξαμε, στην προώθηση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, στο πεδίο των λύσεων και των παρεμβάσεων μας, στην αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και στην εκτίμηση με την οποία μας περιέβαλλαν οι συνάδελφοι μας.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, ως απλό μέλος του Δ.Σ., αλλά και στις θέσεις του Γ. Γραμματέα και του Προέδρου που μου κάνατε την τιμή να με εκλέξετε, είχα ως οδηγό τρία πράγματα, την ευθύνη της εκπροσώπησης ενός κλάδου με πολλά προβλήματα και της εύρεσης λύσης γι αυτά, την ευθύνη διαχείρισης των κοινών με χρηστό, ειλικρινή και ανιδιοτελή τρόπο και την άποψη ότι η συμμετοχή στα κοινά πρέπει να αρχίζει ή να τελειώνει με απόφαση και πρωτοβουλία του καθενός μας.

Πρόσφατα, μετά την εκλογή μου ως Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της προχθεσινής μου επανεκλογής στο Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ, ως πλειοψηφήσαντος συμβούλου όλων των συνδυασμών, αποφάσισα ν’ αφιερώσω περισσότερο προσωπικό και συνδικαλιστικό χρόνο στο χώρο της Ομοσπονδίας, διότι νομίζω ότι από τη θέση αυτή θα υπηρετήσω καλύτερα τα συμφέροντα του κλάδου μας.
Ήδη κατά το τελευταίο εννεάμηνο στη ΠΟΣΥΠ έγιναν ουσιαστικές οργανωτικές μεταβολές, άλλαξε η ένταση των διεκδικήσεων μας και θεσμοθετήθηκε η ισότιμη συμμετοχή μας στα κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων στο Υπουργείο Παιδείας.
Τέλος ήταν και είναι πάγια συνδικαλιστική μου θέση, ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο θέσεις και αξιώματα, διότι αυτό αποτελεί συγκεντρωτική και αντιδημοκρατική αντίληψη, που δεν προάγει την συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την πρόοδο στο κίνημα.

Για όλα τα ανωτέρω υποβάλλω την παραίτηση μου από Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης μας και σας καλώ να προχωρήσετε στην ανασυγκρότηση του Δ.Σ., με την υπόσχεση ότι από τη θέση του απλού μέλους θα συνεχίσω να εργάζομαι με την ίδια αφοσίωση για την επίτευξη των στόχων και των εντολών των συναδέλφων που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια.

Είμαι σίγουρος ότι η εξέλιξη αυτή θα αποβεί προς όφελος της Ένωσης μας και τ’ αποτελέσματα τόσο της προσπάθειας που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όσο και αυτής που θα ακολουθήσει, θα επιβεβαιώσουν την ορθότητα των αποφάσεών μας και θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία μας στο κίνημα.

Ευχαριστώ όλους σας για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα παρακολουθώ από κοντά και θα εγγράψω μαζί σας τη νέα επιτυχή μας πορεία.

Φιλικά
Σάββας Φωτιάδης

Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου

                                                                                               Θεσσαλονίκη  30/03/2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΒΒΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αγαπητοί /Αγαπητές  Συνάδελφοι,
Συνεργάτες, Φίλες και Φίλοι,

επικοινωνώ μαζί σας για να σας γνωστοποιήσω την δήλωση παραίτησης μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης μας και να σας ευχαριστήσω για την  κοινή μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια.
Στην επισυναπτόμενη δήλωση παραίτησης μου προς τα μέλη του Δ.Σ., εξηγώ τους λόγους που με οδήγησαν στην απόφασή μου αυτή.
Η τιμητική για εμένα στήριξη και υποστήριξή σας, αποτελούσε γνώμονα στις δράσεις και τις αποφάσεις μου.
Αυτή τη στήριξη και υποστήριξη σας καλώ να δώσετε και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σας διαβεβαιώνω ότι και από τη θέση του μέλους θα συνεχίσω, μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ., να δίνω τον καθημερινό αγώνα για τα προβλήματα του κλάδου και των συναδέλφων μας.
Όλοι μαζί μπορούμε και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά!!

 

Με τιμή
Σάββας Φωτιάδης
Μέλος ΔΣ Μακεδονίας – Θράκης