Monthly Archives: April 2015

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης για υπαλλήλους ΙΔΑΧ

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ             
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                        
Τηλέφωνο: 2310 – 474864                     
Website: http://www.symtyp.gr
emails: eypymt@gmail.com                      

Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση
Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2015

Προς:

Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

κ. Γ. Κατρούγκαλο

Κοιν.:

Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Μπαλτά

Αν. Υπουργό Παιδείας κ. Α. Κουράκη

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  κ. Δ. Χασάπη

ΠΟΣΥΠ

Μέλη μας

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η ετήσια απολογιστική συνέλευση της Ένωσης υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας – Θράκης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2015 εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει τέλος στον τεχνητό κατακερματισμό μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους και να αποκαταστήσει την ισονομία μεταξύ των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επιτελούν το ίδιο ακριβώς έργο.

Η ομηρία και η στοχοποίηση υπαλλήλων που αποτέλεσαν τα εύκολα θύματα των υποτιθέμενων μεταρρυθμίσεων πρέπει επιτέλους να λήξει οριστικά.

Απαιτούμε την άμεση επαναφορά και ψήφιση της διάταξης που αποσύρθηκε από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», η οποία προέβλεπε ότι «Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων».

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης

Στις 27/4/2015 στο κτήριο της ΕΔΟΘ, πραγματοποιήθηκε η τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας

Για πρώτη φορά η συμμετοχή υπήρξε τόσο μαζική, με παρουσία συναδέλφων σχεδόν από το σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μακεδονίας και Θράκης.

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν  ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ και μέλη των Προεδρείων των Συλλόγων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας  και  των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους Συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους και δεσμεύεται από την καθολική αποδοχή του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού  και Διοικητικού Οικονομικού Προγραμματισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Γ.Σ. 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015

 

Δελτίο Τύπου Π.Ο.Σ.Υ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Π.Ο.Σ.Υ.Π.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr
Μαρούσι 06 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ συναντήθηκε στις 2 Απριλίου 2015 με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και συζήτησαν για την κατάσταση που διαμορφώνεται με την ενοποίηση των δύο Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στο νέο υπερυπουργείο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Ομόθυμα οι δύο Ομοσπονδίες δηλώσαμε την αταλάντευτη θέση μας για την αναγκαιότητα να διατηρηθεί η αυτονομία του κάθε Υπουργείου, όχι μόνο για ουσιώδεις λειτουργικούς λόγους και λόγους διασφάλισης των υφισταμένων οργανικών θέσεων, αλλά κυρίως από τη σκοπιά της ανάδειξης και υπεράσπισης των κοινωνικών αγαθών της Παιδείας και του Πολιτισμού, αντίστοιχα.
Συμφωνήθηκε επίσης η από κοινού δράση για την προώθηση και υποστήριξη των θέσεών μας στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία, στα κόμματα και την κοινωνία.
Αργότερα την ίδια μέρα το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κο Δημήτρη Χασάπη και συζήτησαν για όλα τα θέματα της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, χωρίς όμως να υπάρξουν δεσμεύσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα αιτήματά μας.
Για το θέμα της δημιουργίας ενός ενιαίου Οργανισμού και για τα δύο Υπουργεία, μας δηλώθηκε ότι η πολιτική απόφαση και οδηγία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα υπάρξει συζήτηση με τους εργαζόμενους για τις θέσεις τους.
Συζητήθηκαν θέματα του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και αλλαγών που απαιτούνται.
Όσον αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, διαπιστώσαμε ότι η πολιτική απόφαση κινείται προς την δημιουργία Οργανισμού, σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους.
Μας δηλώθηκε ότι θα προχωρήσουν οι μετατάξεις για την στελέχωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Θα εκδοθεί άμεσα εγκύκλιος για την πλήρωση των θέσεων διοικητικών προϊσταμένων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, με τις διατάξεις του Ν.3839/2010.
Από τη μεριά της Ομοσπονδίας μας τέθηκαν θέματα οικονομικής φύσης και λειτουργικών δαπανών, κυρίως για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα ικανοποίησής τους τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η ΠΟΣΥΠ θα επιδιώξει να έχει τακτικές και στοχευμένες επαφές με την πολιτική ηγεσία, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε λύσεις στα πολλά προβλήματα του κλάδου μας.

Συγκρότηση Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Υ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Π.Ο.Σ.Υ.Π.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr
Μαρούσι 2 Απρίλιου 2015                                                                         Αρ. Πρωτ.: 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΥΠ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες του 30ΟΥ Συνεδρίου μας, στις 20 Μαρτίου 2015, συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος : Σάββας Φωτιάδης
Αντιπρόεδρος : Γρηγόρης Καγκιούζης
Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνα Πανάγου
Αν. Γ. Γραμματέας : Ελένη Μαρινίδη
Οργ. Γραμματέας : Επαμεινώντας Αθανασιάδης
Ταμίας : Σταματία Ντάρμα
Μέλος : Αντωνία Μητσοτάκη
: Κων/νος Κοτζαμπασάκης
: Σουλτάνα Βαΐτση
: Γεωργία Κομψοπούλου
Δημήτρης Βαρδάκας

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ