Monthly Archives: June 2016

Ένσταση Κατάταξης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                         Π.Ο. Σ.Υ.Π.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776, email: posyp@minedu.gov.gr

Μαρούσι     16-05-2016

Αρ. Πρωτ.:  31

  Προς:  –   Μέλη μας
Κοιν.:  –   Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ.  Νικόλαο Φίλη
–   Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού

Συνάδελφοι,

Έπειτα από την κατάταξή μας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και τη γνωστοποίηση των Ατομικών Δελτίων Κατάταξης, διαπιστώθηκε η κατάταξη πολλών συναδέλφων σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, από αυτόν που κατείχαν στις 31/12/2015 και με τον οποίο είχαν μεταταχθεί στη διοίκηση με ειδικές διατάξεις νόμου, όπου πολλές φορές είχαν και την ιδιότητα της υποχρεωτικής μετάταξης.

Επειδή πιστεύουμε ότι γίνεται μια κατάφορη αδικία για τους συναδέλφους μας – πρώην εκπαιδευτικούς, που μετατάχθηκαν στη διοίκηση με συγκεκριμένο πλαίσιο και προϋποθέσεις,  τις οποίες διατηρούν οι συνάδελφοι  τους εκπαιδευτικοί με πρόνοια του ίδιου νόμου, η Ομοσπονδία μας θα κινηθεί συνδικαλιστικά αλλά και νομικά προκειμένου να θεραπευτεί η ανωτέρω  αδικία.

Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να υπογράψετε το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου      
( Α.Δ.Κ.Υ.) αναφέροντας δίπλα από την υπογραφή σας.
«Διαφωνώ με την παρούσα κατάταξη και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου.»
Εφόσον διαφωνείται, σε δεύτερο χρόνο θα καταθέσετε στην υπηρεσία σας και θα πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου την ένσταση που ακολουθεί συμπληρωμένη (όπου χρειάζεται), έτσι ώστε να επανεξετασθεί το ζήτημά σας.
 Για περαιτέρω ενέργειες θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση μας.

                                                                   Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ

ενσταση καταταξης.2

Προκήρυξη διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ πλην ΕΔΟΘ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51- 54622
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-474864
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.com
Θεσσαλονίκη,  13-06-2016

Αρ. Πρωτ.: 38

Προς:

Μέλη Ένωσης μας Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Δράμας,  Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Φλώρινας και Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων  Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ πλην ΕΔΟΘ».

Συνάδελφοι, μετά την 144/26-4-2016 επιστολή της ΑΔΕΔΥ με την οποία ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων στα Νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ για τη Μακεδονία και Θράκη εκτός της ΕΔΟΘ, καλούμε τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητας της Ένωσης εκτός της Θεσσαλονίκης,  να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στο Δ.Σ. από 01/07/2016 έως 15/7/2016 ή με ΦΑΞ στον αριθμό 2310474328 ή στο email του Συλλόγου  eypymt@gmail.gr, στις ίδιες ημερομηνίες.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ευθύνη του Δ.Σ. σε ημερομηνίες εντός του Σεπτεμβρίου και σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των κατά τόπους νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
Συνυποβάλλομε υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ: (β) Για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος […] και (ζ) η θητεία των αντιπροσώπων του Τμήματος είναι τριετής.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δήλωση Υποψηφιότητας