Monthly Archives: February 2017

Link
EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310474864
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mail :eypymt@gmail.com              
Θεσσαλονίκη 22-2-2017Αρ.Πρωτ: 17
 
Προς : Μέλη μας

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση καταστατικού της Ένωσης».

Συνάδελφισσες , Συνάδελφοι,

Σύμφωνοι με τη δέσμευση που αναλάβαμε με βάση τις αποφάσεις της τελευταίας Γενικής μας Συνέλευσης ξεκινούμε τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού. Στόχος μας είναι μέσω των αλλαγών, να δώσουμε νέα πνοή στο Σύλλογό και να συνδράμουμε από κοινού στην μετεξέλιξή του σε μία Ένωση πιο συμμετοχική πιο δημοκρατική και πιο σύγχρονη.

Με κίνητρο λοιπόν την ενδυνάμωση της Ένωσης και με σκοπό την δημιουργία  της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης,  το Δ.Σ. έχει διαμορφώσει μια αρχική πρόταση στην οποία  προσδιορίζονται οι βασικές περιοχές των αλλαγών και έχει καθορίσει τα απαραίτητα βήματα ώστε αυτή να οριστικοποιηθεί, με ορίζοντα την επόμενη Γενική Συνέλευση. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Συλλογή προτάσεων μελών. Επιδίωξη μας είναι η επικοινωνία με τα μέλη, η συζήτηση των αλλαγών  η συγκέντρωση  και αποτύπωση των  απόψεων, ώστε να διαμορφωθεί και η τελική πρόταση.

Τελική πρόταση.  Μετά τη συλλογή των προτάσεων το Δ.Σ. της Ένωσης σε ειδική συνεδρίασή του θα κωδικοποιήσει της προτεινόμενες αλλαγές και θα καταλήξει στην οριστικοποίηση της τελικής πρότασης.

 Γενική Συνέλευση. Καταστατικές αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση, με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή θα συμμετάσχουν τουλάχιστον το 50% των εγγεγραμμένων μελών. Επομένως ο στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή για την οριστικοποίηση των  τροποποιήσεων.

Η πρόταση στην οποία κατέληξε το Διοικητικό Συμβούλιο κινείται με βάση τρείς  άξονες. Πρώτος άξονας η επικαιροποποίηση του καταστατικού. Σε αυτή την κατεύθυνση εισηγούμαστε αλλαγές στην Επωνυμία του συλλόγου και αλλαγές στις περιοχές του καταστατικού που αναφέρονται σε χρηματικές εισφορές και την μετατροπή των τιμών από δραχμές σε ευρώ. Παράλληλα εισηγούμαστε τον εκσυγχρονισμό  των μεθόδων αποστολής των αποτελεσμάτων αλλά και μικρότερης κλίμακας αλλαγές ώστε το καταστατικό να ευθυγραμμίζεται με τη σημερινή πραγματικότητα.

 Δεύτερος άξονας είναι η ενθάρρυνση και διευκόλυνση  της συμμετοχής όλων των συναδέλφων και ιδίως όσων υπηρετούν σε Διευθύνσεις εκτός της έδρας τους συλλόγου στις συλλογικές διαδικασίες και στα όργανα.  Από αυτό τον στόχο πηγάζει η πρόταση για δημιουργία τριμελών τοπικών επιτροπών, με αντικείμενο την τοπική εκπροσώπηση και την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των οργάνων της Ένωσης και των μελών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες από την έδρα Υπηρεσίες. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση για εισαγωγή μεθόδων της τεχνολογίας της πληροφορίας στις διαδικασίες λήψης απόφασης.

Τρίτος άξονας είναι η διεύρυνση της βάσης των μελών του Συλλόγου μέσω της δυνατότητα να εγγράφονται και εργαζόμενοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένες  υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η δύναμη της Ένωσης, επιτυγχάνεται εξωστρέφεια και ισχυροποιείται η παρουσία της.

Για την εξασφάλιση ότι οι αλλαγές θα γνωστοποιηθούν σε όλα τα μέλη και  για να δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις,  το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μια διαδικασία ενημέρωσης μέσω της οποίας επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε τις προτεινόμενες αλλαγές και να συλλέξουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. Εντός του Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα επισκεφτεί όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για επί τόπου διαβούλευση με τα μέλη και αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών .

Παράλληλα το σχέδιο τροποποιήσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  www.symtyp.gr παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Α) Συμμετοχή σε διαδικτυακή ψηφοφορία για κάθε προτεινόμενη αλλαγή.

Β) Υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων για κάθε προτεινόμενη αλλαγή.

Γ) Υποβολή νέων προτάσεων και  άλλων αλλαγών.

Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι μέσω των οποίων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει το υπάρχον καταστατικό και προσχέδιο του καταστατικού με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Απαραίτητη προϋπόθεση και ουσιαστικά και τυπικά είναι η συμμετοχή όλων. Είναι ευθύνη μας να συνεισφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία που ανοίγει μία νέα σελίδα, χαράσσει νέα πορεία στην Ένωσή μας και διασφαλίζει την μελλοντική του πορεία .

Είμαστε όλοι κομμάτι της 40 χρόνης ιστορίας της Ένωσης. Σε αυτή την πορεία το καταστατικό αποτέλεσε το εργαλείο και τον οδηγό μας .Η τροποποίηση αποτελεί κορυφαία διαδικασία. Με αίσθημα ευθύνης σας καλούμε να συμμετέχετε, να υποβάλλετε τις προτάσεις σας  και να ενισχύσετε τον Σύλλογο με την παρουσία σας

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστατικό Ένωσης

Kαταστατικό_τροποποίηση