Monthly Archives: March 2018

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσ/νίκη 09/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 12

Προς: Τα μέλη μας
Κοιν.: – Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ
– Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
– Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών
– ΠΟΣΥΠ

Θέμα: Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής και Εισαγγελικής Αρχής για την μη ολοκλήρωση της αναγνώρισης ιδιωτικής προϋπηρεσίας των Διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ. 18/2018), ακολούθησε και ολοκληρώθηκε από τη διοίκηση η μεταβατική τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4492/2017.

Από τις τοποθετήσεις αυτές εξαιρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν είχαν το βαθμό Α΄ και συνεπώς δεν πληρούσαν την βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης.

Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας των παραλείψεων και της ολιγωρίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, αφού από το 2016 εκκρεμεί η αίτησή τους για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ69/2016), για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση της δυνατότητας αυτής, καθώς σε αυτούς αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και εξελίχθηκαν στον βαθμό Α΄, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί ήδη από το 1ο τρίμηνο του 2017 για όλους τους υπαλλήλους.

Οι Σύλλογοι των περιφερειακών υπαλλήλων και η ΠΟΣΥΠ είχαν προειδοποιήσει τόσο τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και την Πολιτική Ηγεσία, για την δυσμενή υπηρεσιακή επίπτωση που θα είχε η αναιτιολόγητη καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε δεκάδες συναδέλφους μας.

Είναι φανερό ότι οι αρμόδιοι διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου, φέρουν ευθύνες για τις παραλείψεις τους, τις οποίες θα αναζητήσουμε. Ευθύνη όμως, φέρει και η Πολιτική Ηγεσία, διότι ανέχεται αυτές τις πρακτικές τους.

Έτσι μαζί με τον Σύλλογο των Αθηνών, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε αφενός να αποζημιωθούν οι θιγόμενοι συνάδελφοι για την υπηρεσιακή και οικονομική βλάβη που υπέστησαν και αφετέρου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, ώστε να μην αποκλειστούν από τις επικείμενες τοποθετήσεις μετά από επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016.

Παρακαλούμε λοιπόν τους θιγόμενους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να μας αποστείλουν συμπληρωμένη στο email της Ένωσης (eypymt@gmail.com) την επισυναπτόμενη αίτηση, έως την επόμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, προκειμένου να οργανώσουμε και να συντονίσουμε τη νομική μας προσφυγή, της οποίας το ακριβές κόστος θα μπορεί να υπολογιστεί μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ενδιαφερόμενων.

Επίσης να ετοιμάσουν και την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση προς το δικηγόρο μας, προκειμένου να την αποστείλουν άμεσα μετά την ενημέρωση που θα ακολουθήσει με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 03 2018

Θεσσαλονίκη  23-02-2018
Αρ. πρωτ.:   07

          Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό   Συμβούλιο της Ένωσής μας,  σας καλεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο κτίριο της  ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά  51,  στο 4ο  όροφο,  στις 19 Μαρτίου 2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2.  Διοικητικός απολογισμός έτους 2017
  3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ε.Ε. για τη διαχειριστική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018
  4. Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου Μαρτίου 2018 – Μαρτίου 2019
  5. Προγραμματισμός δράσης 2018
  6. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού, Οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018 και έκθεσης της Ε.Ε.
  7.   Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων – ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών
  8. Ομιλίες – προτάσεις- ψηφίσματα.
  9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης: α) νέου Δ.Σ., β) αντιπροσώπων στην ΠΟΣΥΠ γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) αντιπροσώπων σε Ν/Τ ΑΔΕΔΥ και ε) 3-μελών Τοπικών Επιτροπών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. και κατατίθενται
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο  έως τις 21/03/2018, στα Γραφεία του Συλλόγου μας που θα είναι ανοικτά στις 21/03/2018 κατά τις ώρες 10:00-14:.00 μμ., ή  στο email του Συλλόγου  eypymt@gmail.gr, έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι τις 14:00 μ.μ. .

Σας υπενθυμίζουμε ότι ταυτόχρονη υποψηφιότητα για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή δεν συμβιβάζεται και ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Για τα Ν/Τ της ΑΔΕΔΥ υποβάλλουν υποψηφιότητα οι συνάδελφοι που επιθυμούν για το τμήμα της Περιφερειακής τους Ενότητας και κατόπιν συνεννόησής τους με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ για το μέτρο εκλογής, αν δηλαδή οι υπηρετούντες συνάδελφοι του Νομού που θα ψηφίσουν επαρκούν για την εκλογή αντιπροσώπου.

Επίσης σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού μας (άρθρο 31), εκλέγεται  3-μελής Τοπική Επιτροπή σε κάθε περιφερειακή ενότητα με την προϋπόθεση ότι στο Νομό υπηρετούν τουλάχιστον 20 μέλη της Ένωσης και υπάρχουν τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, σε διάστημα από 8 ημέρες μέχρι ένα μήνα από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Συνάδελφοι,

σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε κάθε συνάδελφό μας που υπηρετεί σε σχολεία ή σε ΙΕΚ.

Επειδή σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας είναι δύσκολο να υπάρξει  η απαρτία στη πρώτη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στην  Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ, για την επίτευξη απαρτίας, σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας.  

Για το Δ..Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ