Προβλήματα στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος μισθοδοσίας ΔΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                         Αθήνα, 05-01-2017
(ΣΥΠΥΥΠ) Έδρα: Λ.Κηφισίας 16                                                  Αρ. Πρωτ. 03
Αμπελόκηποι Αθήνα 115-26
Web site: http://www.sypyp.gr
e-mail: sypyyp@gmail.com

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                            Θεσ/νίκη, 05-01-2017
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                              Αρ. Πρωτ. 02
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mail : eypymt@gmail.com

Προς: –  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κώστα Γαβρόγλου
Κοιν.:  – Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.  κ. Γιάννη Παντή
–  Διευθύντρια Γραφείου Υπουργού
κ. Νίκη Μουντζούρογλου
–  ΠΟΣΥΠ
–  Μέλη μας

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος μισθοδοσίας ΔΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,
Τον τελευταίο καιρό έχει ανακύψει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει σχέση με τη μισθοδοσία χιλιάδων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, λόγω υποστελέχωσής της, έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη η επικοινωνία με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του συστήματος μισθοδοσίας ΔΙΑΣ.
Εξαιτίας αυτού, είναι ορατός ο κίνδυνος στο άμεσο μέλλον να μην μπορέσουν κάποιες Διευθύνσεις να «ανεβάσουν» τη μισθοδοσία στην πλατφόρμα της ενιαίας αρχής πληρωμών.
Γινόμαστε συνεχώς δέκτες παραπόνων από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων που χειρίζονται το πρόγραμμα της μισθοδοσίας πως όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια ομάδα τεχνικής υποστήριξης ΔΙΑΣ σπανίως το επιτυγχάνουν λόγω του φόρτου των γραμμών. Πρόσφατα, μάλιστα, συνάδελφος σε Διεύθυνσή μας στην Αττική που ασχολείται με τη μισθοδοσία ο οποίος δεν μπορούσε να ανεβάσει το αρχείο στην ΕΑΠ και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του, δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με την ομάδα του ΔΙΑΣ, αναγκάστηκε να φύγει από τη Διεύθυνσή του και να μεταβεί ο ίδιος στο Υπουργείο, όπου τελικά λύθηκε το πρόβλημα και κατέστη εφικτή η ανάρτηση του αρχείου της μισθοδοσίας στην ΕΑΠ κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
Αναρωτιόμαστε όμως, τι θα γίνει στην περίπτωση που παρουσιαστεί παρόμοιο πρόβλημα σε κάποια υπηρεσία μας στην επαρχία; Θα μείνουν απλήρωτοι διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί;
Δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες, για τεχνικούς λόγους, η αποστολή των αρχείων μισθοδοσίας στην ΕΑΠ συχνά γίνεται όχι στο «παρά πέντε» αλλά κυριολεκτικά στο «και ένα», αυτό το ενδεχόμενο δεν φαντάζει καθόλου απίθανο.
Αν συμβεί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; Θα αναζητηθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι μεταξύ των συναδέλφων μας διοικητικών υπαλλήλων ή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που χειρίζονται τη μισθοδοσία στις Διευθύνσεις και καρδιοχτυπούν κάθε μήνα ή μήπως μεταξύ των ελάχιστων πληροφορικών που έχουν απομείνει στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης;
Επειδή, εάν οι φόβοι μας επαληθευτούν, δε θα πρόκειται απλά για φιάσκο αλλά για εξέλιξη με ανυπολόγιστες συνέπειες, σας καλούμε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα με την προσοχή που επιβάλλει η σοβαρότητα της κατάστασης και να επιληφθείτε άμεσα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Νώντας Αθανασιάδης   Γιώργος Πέγκας
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Μακεδονίας Θράκης
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γεωργία Κομψοπούλου Παναγιώτης Στεφανόπουλος