ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ

EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο – Φαξ: 2310-503710
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.com

Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 59

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ Μακεδονίας – Θράκης που προέκυψε μετά την παραίτηση από τη θέση του Γ. Γραμματέα και του μέλους του Δ.Σ. κου Ιωάννη Ιακωβίδη, ανασυγκροτήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος :                       Αντωνιάδης Σπύρος
Αντιπρόεδρος :                Παπαδάκης Νεκτάριος
Γεν. Γραμματέας :           Φωτιάδης Σάββας
Ταμίας :                             Μπατογιάννη Αθανασία
Μέλος :                             Κομψοπούλου Γεωργία
‘’                                           Στεφανόπουλος Παναγιώτης
‘’                                           Κάντιου Πασχαλιά

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Αντωνιάδης                         Σάββας Φωτιάδης