ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 03 2018

Θεσσαλονίκη  23-02-2018
Αρ. πρωτ.:   07

          Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό   Συμβούλιο της Ένωσής μας,  σας καλεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο κτίριο της  ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά  51,  στο 4ο  όροφο,  στις 19 Μαρτίου 2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2.  Διοικητικός απολογισμός έτους 2017
  3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ε.Ε. για τη διαχειριστική περίοδο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018
  4. Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου Μαρτίου 2018 – Μαρτίου 2019
  5. Προγραμματισμός δράσης 2018
  6. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού, Οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018 και έκθεσης της Ε.Ε.
  7.   Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων – ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών
  8. Ομιλίες – προτάσεις- ψηφίσματα.
  9. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης: α) νέου Δ.Σ., β) αντιπροσώπων στην ΠΟΣΥΠ γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) αντιπροσώπων σε Ν/Τ ΑΔΕΔΥ και ε) 3-μελών Τοπικών Επιτροπών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. και κατατίθενται
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο  έως τις 21/03/2018, στα Γραφεία του Συλλόγου μας που θα είναι ανοικτά στις 21/03/2018 κατά τις ώρες 10:00-14:.00 μμ., ή  στο email του Συλλόγου  eypymt@gmail.gr, έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι τις 14:00 μ.μ. .

Σας υπενθυμίζουμε ότι ταυτόχρονη υποψηφιότητα για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή δεν συμβιβάζεται και ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Για τα Ν/Τ της ΑΔΕΔΥ υποβάλλουν υποψηφιότητα οι συνάδελφοι που επιθυμούν για το τμήμα της Περιφερειακής τους Ενότητας και κατόπιν συνεννόησής τους με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ για το μέτρο εκλογής, αν δηλαδή οι υπηρετούντες συνάδελφοι του Νομού που θα ψηφίσουν επαρκούν για την εκλογή αντιπροσώπου.

Επίσης σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού μας (άρθρο 31), εκλέγεται  3-μελής Τοπική Επιτροπή σε κάθε περιφερειακή ενότητα με την προϋπόθεση ότι στο Νομό υπηρετούν τουλάχιστον 20 μέλη της Ένωσης και υπάρχουν τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο καταστατικό μας, σε διάστημα από 8 ημέρες μέχρι ένα μήνα από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Συνάδελφοι,

σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά και σας παρακαλούμε να ενημερώσετε κάθε συνάδελφό μας που υπηρετεί σε σχολεία ή σε ΙΕΚ.

Επειδή σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας είναι δύσκολο να υπάρξει  η απαρτία στη πρώτη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στην  Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ, για την επίτευξη απαρτίας, σύμφωνα με το  άρθρο 15 του καταστατικού μας.  

Για το Δ..Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                              ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>