ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσ/νίκη 09/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 12

Προς: Τα μέλη μας
Κοιν.: – Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΕΘ
– Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
– Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών
– ΠΟΣΥΠ

Θέμα: Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής και Εισαγγελικής Αρχής για την μη ολοκλήρωση της αναγνώρισης ιδιωτικής προϋπηρεσίας των Διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ. 18/2018), ακολούθησε και ολοκληρώθηκε από τη διοίκηση η μεταβατική τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4492/2017.

Από τις τοποθετήσεις αυτές εξαιρέθηκαν δεκάδες συνάδελφοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίοι δεν είχαν το βαθμό Α΄ και συνεπώς δεν πληρούσαν την βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης.

Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα εξαιτίας των παραλείψεων και της ολιγωρίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, αφού από το 2016 εκκρεμεί η αίτησή τους για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ69/2016), για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας έκαναν χρήση της δυνατότητας αυτής, καθώς σε αυτούς αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και εξελίχθηκαν στον βαθμό Α΄, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί ήδη από το 1ο τρίμηνο του 2017 για όλους τους υπαλλήλους.

Οι Σύλλογοι των περιφερειακών υπαλλήλων και η ΠΟΣΥΠ είχαν προειδοποιήσει τόσο τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και την Πολιτική Ηγεσία, για την δυσμενή υπηρεσιακή επίπτωση που θα είχε η αναιτιολόγητη καθυστέρηση της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε δεκάδες συναδέλφους μας.

Είναι φανερό ότι οι αρμόδιοι διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου, φέρουν ευθύνες για τις παραλείψεις τους, τις οποίες θα αναζητήσουμε. Ευθύνη όμως, φέρει και η Πολιτική Ηγεσία, διότι ανέχεται αυτές τις πρακτικές τους.

Έτσι μαζί με τον Σύλλογο των Αθηνών, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε αφενός να αποζημιωθούν οι θιγόμενοι συνάδελφοι για την υπηρεσιακή και οικονομική βλάβη που υπέστησαν και αφετέρου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, ώστε να μην αποκλειστούν από τις επικείμενες τοποθετήσεις μετά από επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016.

Παρακαλούμε λοιπόν τους θιγόμενους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να μας αποστείλουν συμπληρωμένη στο email της Ένωσης (eypymt@gmail.com) την επισυναπτόμενη αίτηση, έως την επόμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, προκειμένου να οργανώσουμε και να συντονίσουμε τη νομική μας προσφυγή, της οποίας το ακριβές κόστος θα μπορεί να υπολογιστεί μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ενδιαφερόμενων.

Επίσης να ετοιμάσουν και την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση προς το δικηγόρο μας, προκειμένου να την αποστείλουν άμεσα μετά την ενημέρωση που θα ακολουθήσει με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>