Ιστορια

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το 1970 με το διάταγμα 651 για πρώτη φορά θεσμοθετείται η στελέχωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Το 1975 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Β1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ το οποίο αναγνωρίστηκε με την με αρ.720/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο Σωματείου του αυτού Πρωτοδικείου.

Ένα χρόνο μετά το 1976 οι κλάδοι Μέσης εκπαίδευσης αλλάζουν.
Με το ν.1566/1985 και με τη συμμετοχή και τις προτάσεις του Σωματείου θεσπίζεται η σημερινή δομή των περιφερειακών υπηρεσιών.
Το 1995 με την εφαρμογή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι περιφερειακές υπηρεσίες της εκπαίδευσης περιέρχονται στις Νομαρχίες. Παράλληλα ξεκινούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίες θα δικαιωθούν μετά από 5 χρόνια όταν με τον Ν.2817/2000 οι υπηρεσίες θα επανέλθουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ.
Μέχρι σήμερα, με συνεχείς αγώνες ο σύλλογος διεκδικεί την επίλυση των χρόνιων και δικαίων αιτημάτων των εργαζομένων των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις κινητοποιήσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία των αιτημάτων του κλάδου.

Προσλήψεις προσωπικούΔημιουργία ενιαίου οργανισμούΑυξήσεις στου Μισθούς αποτελούν τα βασικότερα αιτήματα του κλάδου

Σήμερα η Ένωση αποτελείτε από 600 μέλη που εργάζονται σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.