Μελη Δ.Σ.

Πρόεδρος : Κομψοπούλου Γεωργία, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντιπρόεδρος : Ιακωβίδης Γιάννης, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας.

Γραμματέας : Στεφανόπουλος Παναγιώτης, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης.

Ταμίας : Κάντιου Λίνα, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος : Φωτιάδης Σάββας, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος :  Αντωνιάδης Σπύρος, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Μέλος : Παπαδάκης Νεκτάριος, Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Θεσ/νικης.