Μελη Δ.Σ.

Πρόεδρος : Αντωνιάδης Σπύρος, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Αντιπρόεδρος : Παπαδάκης Νεκτάριος, Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Θεσ/νικης..

Γραμματέας : Φωτιάδης Σάββας, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ταμίας : Μπατογιάννη Νάνση,  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Μέλος : Στεφανόπουλος Παναγιώτης,Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος :  Κομψοπούλου Γεωργία, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος :Κάντιου Λίνα, Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.